2011/10/26

Орон орны Мэгжид Жанрайсэг

   
   Монгол       Энэтхэг / Непал

 
  
    Төвд         Төвд

  
Япон (Токио булангийн Каннон)    Хятад

1 comment:

LW said...

Бүгд л тэнгэрлүү хандсан байдалтай юмаа да