2018/10/15

L'estate in Italia


Ийм нэгэн зун дуусаад, одоо л жинхэнэ утгаар намар эхлэх янзтай...Бие махбодь энд боловч сэтгэл санаа Италид, эртний цайз цамхаг, сүм хэрмийн дунд...
Рэжжио-Эмилия, Парма, Болонья, Фэррара, Арэццо, Читта ди Кастэлло, Фирэнцэ, Пэружиа, Ассизи, Ангьяри, Пьетралунга...

No comments: